TRASA NR 1

Dowóz

Kurs I

7:10 Wierzchocin za skrzyżowaniem (przystanek) 7:15 Głuchowo I 7:17 Głuchowo II (przystanek) 7:20 Wierzchocin (świetlica)- (przystanek) 7:23 Wierzchocin II (przystanek) 7:25 Marianowo 7:30 Ćmachówko 7:33 Szkoła – Biezdrowo ;

Kurs II

7:35 Szkoła – Biezdrowo 7:40 Pakawie (przystanek) 7:42 Pożarowo (przystanek) 7:50 Szkoła – Biezdrowo

Odwóz

Kurs I   

12:50 Szkoła Biezdrowo 12:55 Ćmachówko 12:58 Ćmachowo Park 13:00 Ćmachowo Stadion  13:03 Ćmachowo Świetlica (przystanek) 13:08 Ćmachowo 2 13:10 Marianowo 13:12 Wierzchocin Huby (przystanek) 13:14 Wierzchocin sklep (przystanek)13:17 Głuchowo 7 13:20 Głuchowo Świetlica (przystanek) 13:25 Wierzchocin za skrzyżowaniem (przystanek)

Kurs II

14:35  Szkoła Biezdrowo 14:40 Ćmachówko 14:42 Ćmachowo Park 14:44 Ćmachowo Świetlica  (przystanek) 14:47 Ćmachowo 2 14: 50 Marianowo 14:52 Wierzchocin Huby (przystanek) 14:54 Wierzchocin sklep (przystanek) 14:59 Głuchowo Świetlica (przystanek) 15:04 Wierzchocin  (przystanek) 15:09 Wierzchocin za skrzyżowaniem (przystanek)

 

 

TRASA NR 2

Dowóz

7:05 Łucjanowo (przystanek) 7:08 Wróblewo I (przystanek) 7:10 Wróblewo II (przy szkole) 7:12 Wróblewo III (przystanek)7:15 Ćmachowo (przystanek) 7:20 Szkoła Biezdrowo;

Kurs II

7:25 Szkoła Biezdrowo 7:30 Dąbrowa (przystanek), 7:33 Kłodzisko – jezioro (przystanek) 7:36 Kłodzisko (przystanek PKS) 7:39 Kłodzisko Wieś (przystanek) 7:42 Kłodzisko Górka - koszary (przystanek) 7:47 Szkoła Biezdrowo;

 

Odwóz

Kurs I

12:50 Szkoła Biezdrowo 12: 53 Ćmachowo (przystanek) 12: 55 Wróblewo I (przystanek) 12:57 Wróblewo II  (przystanek) 13:00 Łucjanowo (przystanek) 13:06 Kłodzisko Górka - Koszary 13: 09 Kłodzisko Wieś (przystanek PKS) 13: 12 Kłodzisko (przystanek PKS) 13: 15 Kłodzisko – jezioro 13:19 Dąbrowa (przystanek)

Kurs II

14:35 Szkoła Biezdrowo 14:39 Kłodzisko Górka -Koszary  14:42 Kłodzisko Wieś (przystanek PKS) 14:45 Kłodzisko (przystanek PKS) 14:48 Kłodzisko- jezioro 14:52 Dąbrowa (przystanek) 14:57  Wróblewo I (przystanek) 14:59 Wróblewo II (przystanek) 15:02 Łucjanowo

 

 

TRASA NR 3

Dowóz

Kurs I 6:55 Pierwoszewo (górka) 7:05 Karolewo I (przystanek)7:08 Karolewo II 7:10  Lubowo 7:13 Biezdrowo Huby 7:14 Wartosław (przystanek) 7:16 Pierwoszewo I (przystanek) 7:18 Pierwoszewo II (przystanek) 7:20 Szkoła – Biezdrowo ,

Kurs II 7:22 Szkoła – Biezdrowo 7:25 Ćmachowo Huby 7:28 Ćmachowo Stadion 7:31 Ćmachowo Tartak 7:34 Szkoła Biezdrowo ;

Kurs III 7:36 Szkoła – Biezdrowo 7:40 Wartosław (przystanek)7:45 Pierwoszewo I (przystanek) 7:47 Pierwoszewo 7:56 Szkoła Biezdrowo

Odwóz

Kurs I 12:50 Szkoła Biezdrowo 12:53 Pierwoszewo I (przystanek)12:55 Pierwoszewo II 12:58 Wartosław I (przystanek) 13:00 Wartosław II 13:01 Biezdrowo Huby 13:03 Lubowo 13:05 Karolewo I (przystanek) 13:08 Karolewo II  13:10 Karolewo-krzyżówka 13:22 Szkoła Biezdrowo

Kurs II 13:45 Szkoła Biezdrowo 13:50 Pożarowo (przystanek) 13:53 Pakawie I (przystanek) 13: 55 Pakawie Centrum 14:00 Szkoła Biezdrowo

Kurs III 14:35 Szkoła Biezdrowo 14:40 Pożarowo (przystanek) 14:43 Pakawie I (przystanek)14: 45 Pakawie Centrum 14:50 Szkoła Biezdrowo 14:53 Pierwoszewo I (przystanek)14:55 Pierwoszewo II (przystanek)14:58 Wartosław I (przystanek)15:00 Wartosław II  15:01 Biezdrowo Huby 15:03 Lubowo 15:05 Karolewo I (przystanek)15:08 Karolewo II  15:10 Karolewo-krzyżówka 15:22  Pierwoszewo

 

 

TRASA NR 4

Dowóz

6:45 Rzecin (przystanek)  6:50 Mokrz 6:55 Lubowo 7:00 Szkoła – Chojno (przystanek) 7:10 Aleksandrowo 7:13 Popowo (przystanek) 7:15 Szklarnia (przystanek) 7:20 Zamość ul. Gajowa 7:30 Wronki ul. Leśna (przy kładce od strony Zamościa)

Odwóz

Kurs I 12:50 Wronki ul. Leśna (przy kładce od strony Zamościa) 13:00 Zamość ul. Gajowa 13:05  Szklarnia  (przystanek) 13:07  Popowo  (przystanek)  13:10 Aleksandrowo 13:17 Winnogóra 13:25   Lubowo   13:30 Szkoła -  Chojno (przystanek)   13:40 Mokrz 13:45 Rzecin I  (przystanek) 13:48 Rzecin II (przystanek)

Kurs II 15:50 Wronki ul. Leśna (przy kładce od strony Zamościa)  15:55                Szklarnia 15:57  Popowo

16:10 Lubowo   16:15 Szkoła -  Chojno (przystanek)   16:30 Mokrz   16:40 Rzecin I (przystanek) 16:45 Rzecin II (przystanek)

 

TRASA NR 5

Dowóz

Kurs I  6:58 Samołęż  7:00 Samołęż I (przystanek przy sali) 7:02 Nowa Wieś (Lipowa) 7:04 Szkoła - Nowa Wieś – 7:06 Szkoła Podstawowa nr 3

Kurs II  7:15 Huby – Oporowo (przystanek)  7:20 Marianowo I ( przystanek PKS) 7:22 Marianowo (p. Gruszczyński)  7:24 Marianowo (świetlica) 7:26 Marianowo  (p. Biniek) 7:28 Stare Miasto (krzyżówka)   7:30 Stare Miasto 7:32 Warszawa (obok działek) 7:35 Szkoła - Nowa Wieś 7:48 Szkoła Podstawowa nr 3 Wronki

 

Odwóz

Kurs I 12:30 – Szkoła Podstawowa nr 3 Wronki 12:40 Szkoła Nowa Wieś  12:45 Nowa Wieś (ul. Lipowa) 12:47 Samołęż 13:05 Marianowo (przystanek PKS ) 13:10 Oporowo Huby (przystanek)  13:20 Marianowo (p. Gruszczyńscy) 13:22 Marianowo (świetlica) 13:25 Marianowo (p. Biniek)  13:30 Stare Miasto  13:31 Stare Miasto  (skrzyżowanie) 13:33 Warszawa

Kurs II  15:20 – Szkoła Podstawowa nr 3 Wronki 15:30 Szkoła Nowa Wieś  15:35  Nowa Wieś Lipowa 15:37 Samołęż 15:50 Marianowo (przystanek PKS) 15:55 Oporowo Huby (przystanek) 16:05 Marianowo (p. Gruszczyńscy) 16:07 Marianowo (świetlica) 16:10 Marianowo (p. Biniek) 16:15 Stare Miasto  16:16 Stare Miasto (skrzyżowanie) 16:18 Warszawa

 

 

 

 

TRASA nr 10

Dowóz

Kurs I

7:00 Smolnica  7:02 Piła 7:10 Obelzanki 7:15 Jasionna 7:25 Zamość 7:30 Wronki ul. Leśna (przy kładce od strony Zamościa)

 

Odwóz

 Kurs I

12:37 Wronki (ul. Leśna przy kładce) 12:41 Zamość 12:51 Jasionna 12:57 Obelzanki 13:05 Piła

13:13 Smolnica

 

Kurs II  

15:35 Wronki (ul. Leśna trzy kładce) 15:39 Zamość 15:49 Jasionna 15:55 Obelzanki 16:03  Piła 16:11  Smolnica

 

TRASA nr 11

Dowóz

Kurs I  7:16 Stróżki  1 (punkt zbiorczy) 7:20 Stróżki 2 (punkt zbiorczy) 7:24 Stróżki 3  7:27 Szkoła Podstawowa nr 3 we Wronkach  7:33 Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach 7:40 Szkoła Podstawowa nr 1 we Wronkach (OSP Wronki – punkt zbiorczy) 7: 50 Szkoła Podstawowa nr 3 we Wronkach

 

Odwóz

 Kurs I

12:37 Szkoła Podstawowa nr 3 we Wronkach 12:41  Szkoła Podstawowa nr 1 we Wronkach (OSP Wronki – punkt zbiorczy) 12:45 Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach 12:49  Stróżki 1 12:53 Stróżki 2 12:57 Stróżki 3

Kurs II  

15:27 Szkoła Podstawowa nr 3 we Wronkach 15:31  Szkoła Podstawowa nr 1 we Wronkach (OSP Wronki) 15:35 Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach 15:36 Stróżki 3 15:40 Stróżki 2 (punkt zbiorczy) 15:44 Stróżki 1 (punkt zbiorczy)

 

 

 

Uwaga !

We wtorki i czwartki  autobusy na  kursie  II odjeżdżają 60 minut później

Dnia 02.09.2019 r. autobusy odjeżdżają godzinę później za wyjątkiem trasy nr 1,2,3

 

Godziny podane na  trasach mogą ulec zmianie w związku z koniecznością ich dostosowania w trakcie realizacji dowozów szkolnych.