Informujemy, że do zakładki Oświata/Uchwały zostały dodane nowe uchwały:

Uchwała nr XXX/258/2017 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.

Uchwała nr XXX/259/2017 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wronki.

Uchwała nr XXX/257/2017 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wronki.