Dnia 30 czerwca 2016 r. została podjęta uchwała Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacania.

 

Uchwała nr XXIII/205/2016

Wniosek na dodatek mieszkaniowy