Elektroniczna Skrzynka Podawcza Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach (ESP-SAPO) jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym do przekazywania dokumentów elektronicznych do Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

Złożenie do SAPO podania, wniosków i skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP-SAPO) możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych w sieci Internet, za pośrednictwem platformy ePUAP.

Adresem skrytki odbiorczej SAPO na platformie ePUAP jest /SAPO/SkrytkaESP (nie należy zmieniać tego adresu na inny).

Korzystanie z platformy ePUAP, w zakresie dotyczącym możliwości załatwienia drogą elektroniczną wszystkich udostępnionych na tych platformach usług, jest możliwe tylko dla tych interesantów, którzy posiadają: profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U.z 2014 r. poz. 1662), wywołujący skutki prawne określone ustawą.