Informacja o wyniku naboru

Sylwia16 grudzień 2014Aktualności

I n f o r m a c j a  o wyniku  naboru

na stanowisko  głównego księgowego

 w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
ul. Powstańców Wlkp. 23, 64-510 Wronki

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru  na stanowisko głównego księgowego, zatrudniona zostanie Pani Dominika Mąkosza zam. Nowa Wieś              

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Rozstrzygnięcie komisji oraz wybór kandydata przebiegał w oparciu o analizę dokumentacji złożonej w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z w/w osobami.

Przy wyborze komisja kierowała się:

    posiadanymi kwalifikacjami,

    doświadczeniem zawodowym,

    posiadanymi umiejętnościami w zakresie pracy w księgowości budżetowej,

    znajomością przepisów o rachunkowości oraz znajomością zagadnień dotyczących operacji księgowych.

Pani Dominika Mąkosza otrzymała najwyższą ilość punktów w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Spełniła kryteria wymagane w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wronki, dnia 16 grudnia 2014 r.

 

                                                                                                             

                                                                                                         Lucyna Kędzioł

                                                                                                         Dyrektor SAPO