Poniżej udostępniamy dokumenty do pobrania w związku z opieką nad dzieckiem do lat 8 w przypadku zamknięcia placówki oświatowej lub skierowania dziecka na obowiązkową kwarantannę.

 

Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Druk ZUS Z-15A

Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę