Miło Państwa poinformować, iż na liście jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2014 r. znalazła się Gmina Wronki.

Wniosek został złożony na zadanie: dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci sześcioletnich. Pozyskane dodatkowe środki finansowe w wysokości 50 000 złotych pozwolą zrealizować to zadanie w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, Zespole Szkół w Biezdrowie.

Celem wniosku między innymi było:

    zapewnienie wystarczającego wyposażenia w mebelki, stworzenia warunków do przechowywania materiałów dydaktycznych, materiałów ćwiczeniowych i pozostawiania ich przez dzieci w swoich szafkach,

    doposażenie pracowni w atrakcyjne dla procesu edukacji wczesnoszkolnej pomoce dydaktyczne w celu zapewnienia dzieciom wszechstronnego obrazu poznawanych rzeczy, zjawisk, zachodzących procesów i wydarzeń,

    doposażenie w środki automatyzujące uczenie się w celu zobrazowania wielu rzeczy, a także poruszania wyobraźnią ucznia.