Udostępniamy komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: link