REKRUTACJA 2020/2021 DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE WRONKI

 

Od  12 marca 2020 r. rozpoczynamy rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas w szkołach podstawowych.

 

Jak uzupełnić wniosek.

Kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Wronki zapisywanych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy lub zmieniających przedszkole/szkołę obowiązują:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wypełniają wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Wnioski są do pobrania w sekretariacie placówki lub na stronach internetowych.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli publicznych /oddziałów przedszkolnych w szkołach,
  w preferowanej przez siebie kolejności, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.
 3. Przedszkole/szkoła wybrana na pozycji pierwszej nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 4. Podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Niezłożenie w terminie
  w szkole/przedszkolu pierwszego wyboru wypełnionego wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 5. Wnioski o przyjęcie do przedszkola złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 7. Dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku.

 

 

Przykład

 

WNIOSEK

ZGŁOSZENIA DZIECKA  DO PRZEDSZKOLA /

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

 w Mieście i Gminie Wronki  na rok szkolny 2020/2021

 

 • Zgodnie Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019, poz. 1148 ze zm.)

 

Proszę zaznaczyć X przy placówce, która najlepiej odpowiada Państwu w I wyborze (jeżeli jest taka konieczność w kolejnych wyborach)

 

 

Rekrutacja do przedszkoli – wolne miejsca

 Dyrektor Przedszkola Nr 1 „Bajkowy Świat”  we Wronkach informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w  terminie 12 marca  – 8 kwietnia 2020 r.

 

    Liczba wolnych miejsc wynosi:

 • 3 latki – 25 miejsc grupa
 • 4 latki – 2 miejsca grupa integracyjna
 • 6 latki – 2 miejsca grupa integracyjna

 

Dyrektor Przedszkola nr 2 „ Wronczusie”  informuje na temat wolnych miejsc w placówce

23 miejsca- grupa sześciolatków popołudniowa

4 miejsca - pięciolatki

2 miejsca – czterolatki

 

Dyrektor Przedszkola „ Złota Rybka” w Nowej Wsi informuje o rekrutacji na

- 125  wolnych miejsc w każdej grupie wiekowej ( 3-latki, 4- latki, 5-latki, 6-latki).

 

Przypominam, że do rekrutacji 3-latków mogą przystąpić rodzice/opiekunowie prawni dziecka po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach informuje, że rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzona na wolne miejsca w terminie od 12 marca  do 8 kwietnia 2020 roku.

Liczba wolnych miejsc do:

 • oddziału przedszkolnego wynosi: 23 (6 -latki)

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie ogłosił do oddziałów przedszkolnych 38 wolnych miejsc
(5 - latki i 6-latki).

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Chojnie ogłosił do oddziałów przedszkolnych 30 wolnych miejsc

 • 13 miejsc dla 3 i 4 - latków
 • 17 miejsc dla 5 i 6 – latków.

 

L. Kędzioł