22 stycznia 2020 r. zostało podjęte Zarządzenie nr 10/PiRL/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym i postępowaniem uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, publicznych szkół podstawowych i oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wronki.

 

Z zarządzeniem można zapoznać się w zakładce "Uchwały" lub klikając tutaj.